Kdy se provádí periodické školení BOZP?

Kdy se provádí periodické školení BOZP?

Podnikání není procházka růžovým sadem, to je třeba mít stále na paměti. Je třeba mít na paměti, že každý zaměstnavatel i osoba samostatně výdělečně činná musí splňovat několik ze zákona stanovených věcí. Zejména musí mít vyřešenou bezpečnost práce a požární ochranu, přes to nejede vlak. Pakliže není BOZP a PO vyřešené, v případě kontroly hrozí i několika milionové pokuty. Abyste neplatili tak vysoké sankce, raději se postarejte, abyste měli všechno, co s BOZP a PO souvisí, vyřešené. Nezapomínejte na periodické školení BOZP, k němuž náleží dokumentace. 

Školení je něco, co se musí dodržovat a na co se nesmí zapomínat. Při zahájení pracovního poměru se provádí školení vstupní, během kterého se zaměstnanec seznamuje s pracovním řádem, s kolektivní smlouvou, také s riziky a předpisy k zajištění BOZP. Po vstupním školení se také provádí periodické školení BOZP. 

Kdy se provádí periodické školení BOZP?

V souvislosti s periodickým školením BOZP se nabízí otázka, kdy se toto školení provádí. Není nikde přesně stanovené, kdy konkrétně se má periodické školení provádět nebo jak často. To si stanovuje zaměstnavatel. Zpravidla se periodické školení BOZP provádí ve chvíli, kdy dojde ke změně rizik na pracovišti nebo kdy dojde ke změnám v legislativě v BOZP. Jelikož ale musí být dokumentace BOZP pro školení aktualizována, provádí se periodické školení jednou ročně minimálně. 

V rámci školení se školí i ti zaměstnanci, kteří jsou přiděleny agenturou dočasně nebo kteří pracují na dohodu, tedy mimo pracovní poměr. Každý zaměstnanec je povinen se periodických školení účastnit. 

Nemusí to být vše na vašich bedrech

Máte toho na svých bedrech mnoho a školení je jen zbytečnou další přítěží? Nechte alespoň školení a vše, co souvisí s BOZP a PO na bedrech někoho jiného, a sice na firmě Extéria, která se vám o BOZP a PO postará. Na internetu jsou k dispozici reference a recenze klientů.