Proč je důležité mít stavební dozor? Jak postupovat při jeho výběru?

Češi se stále více stěhují z bytů do domů. I když ceny stavbě teď moc nepřejí, pokud jste již ve stavebním procesu, nepodceňujte důležitost stavebního dozoru na vaší stavbě. Může vám pomoci ušetřit peníze za pozdější opravy, úpravy smlouvy apod.

Kdo může být stavební dozor?

Dozor na stavbě určuje § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 sb. a odst. 3 a 4 § 153 stavebního zákona. Člověk provádějící stavební dozor musí mít dosažené vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo architektonickém směru. Případně alespoň střední školu stejného zaměření a minimálně 3 roky praxe ve stavebním oboru.

Co všechno stavební dozor zajišťuje?

  • Kontrola daných stavebních prací.
  • Dohled, aby stavba probíhala podle projektové dokumentace, platných předpisů a norem.
  • Průběžná kontrola práce ze smluvního hlediska a jejího včasného plnění.
  • Zajištění koordinace prací extérních pracovníků na stavbě.
  • Spolupráce s projektantem.
  • Zajištění dodržování všech požárních, hygienických a bezpečnostních předpisů.
  • Vedení stavebního deníku.
  • Odstraňování případných závad v průběhu stavby.
  • Zajištění hladkého průběhu kontrol a kolaudací.
  • Straníkem klienta, snaží se jej ochránit před případným nepoctivým jednáním a praktikami stavebních společností.

Podle čeho vybírat stavební dozor?

U výběru si dejte načas, hledáte člověka, kterému můžete důvěřovat a takového člověka najít není vůbec jednoduché. Při výběru klaďte důraz na reference a pověst, případně na portfolio projektů, které má za sebou.

Nesnažte se ušetřit

Vašim kritériem při výběru stavebního dozoru by rozhodně neměla být nízká cena. Je samozřejmost, že každý chce nejen na stavbě ušetřit, ale šetření zrovna na stavebním dozoru by se vám nemuselo vůbec vyplatit. Raději investujte peníze do kvalitního člověka, než se pár ušetřených tisíc promění později v opravy na statisíce.